لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
حکومت الکترونیک (علی پیران نژاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
حکومت الکترونیک (علی پیران نژاد)
270,000 ريال
روش سنجی و کارسنجی-حقیقت منفرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش سنجی و کارسنجی-حقیقت منفرد
100,000 ريال
بازرگانی بین الملل-اسماعیل پور جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازرگانی بین الملل-اسماعیل پور
120,000 ريال
ققنوس تبلیغات-دادرس جزئیات
افزودن به سبد خرید
ققنوس تبلیغات-دادرس
45,000 ريال
ارزیابی کار و زمان-علی احمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارزیابی کار و زمان-علی احمدی
300,000 ريال
مدیریت تولید و عملیات-کاظمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت تولید و عملیات-کاظمی
135,000 ريال
ارزیابی طرح های تولیدی-سید مطهری جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارزیابی طرح های تولیدی-سید مطهری
690,000 ريال
اصول و مبانی کارآفرینی-سعیدی کیا جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی کارآفرینی-سعیدی کیا
95,000 ريال
تحقیق در عملیات2-آریانژاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات2-آریانژاد
200,000 ريال
مدیریت توسعه(عباس محمدزاده) 131 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت توسعه(عباس محمدزاده) 131
175,000 ريال
تکنیک های عملی روابط عمومی-عزیزپور جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنیک های عملی روابط عمومی-عزیزپور
25,000 ريال