تماس با ما
ارسال پیام

یازبوک ( کتابفروشی آنلاین شریعتی)

نمایشگاه کتاب شریعتی اردبیل در سال ۱۳۷۲ با هدف تهیه و توزیع کتابهای کمک درسی و دانشگاهی افتتاح و با توسعه حوزه فعالیت خود در سال ۱۳۸۶ با تغییر مدیریت و توسعه فضا و اخذ چندین نمایندگی معتبر فعالیت خود را ادامه داده و هم اکنون در فضایی بالغ بر ۲۰۰ متر مربع و ۷ نفر پرسنل با داشتن ۳۲ نمایندگی از انتشارات معتبر دانشگاهی و زبان انگلیسی و عمومی در خدمت همشهریان می باشد.

نشانی

اردبیل میدان شریعتی،نمایشگاه کتاب شریعتی

راه های ارتباطی

ایمیل: Ketab.shariatiard@gmail.com
تلفن همراه : 04533249072